وب سایت آموزشی

دبیرستان دخترانه توحید

برترین کلاسهای آنلاین سایت آموزشی  سیستم آموزش هوشمند دوره های مجازی در استان مازندران

در فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه هاي‌ سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان.

سال تحصیلی جدید بر شما مبارک

address

آدرس

مازندران، نور، انتهای خیابان نیما روبروی نیلوفر ۴۱

ایمیل

شماره تماس

۰۱۱۴۴۵۲۳۰۵۵
۰۱۱۴۴۵۲۲۷۶۶
۰۱۱۴۴۵۲۳۷۹۳